مشاهده این تصاویر برای افرادی که دارای مشکلات قلبی می باشند و افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود .
تصاویر جراحی پارگی کتف توسط دکتر پویان علوی نژاد

Call Now Button