مشاهده این تصاویر برای افرادی که دارای مشکلات قلبی می باشند و افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود .
تصاویر جراحی ساق پا توسط دکتر پویان علوی نژاد

فیلم جراحی ساق پا

Call Now Button