گودی کمر

گودی کمر گودی کمر چیست؟ گودی کمر باعث چه عوارضی می شود؟ در این مقاله به گودی کمر و عوارض ناشی از آن می پردازیم. انحنای بیش از حد کمر از حالت طبیعی را گودی کمر یا قوس کمر می گویند. این انحنا سبب ایجاد عوارض متفاوتی در افراد می شود. با تشدید گودی کمر […]

read more »