تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن نام دیگر جراحی تعویض مفصل لگن آرتروسکوپی  لگن می باشد .بزرگترین مفصل در بدن ، مفصل لگن است که  اگر این مفصل به دلیل های متفاوت چون بیماری آرتروز دچار آسیب شود در این صورت متخصص ارتوپد ، جراحی تعویض مفصل لگن را پیشنهاد می کند . در جراحی تعویض مفصل لگن […]

read more »