شکستگی مفصل لگن

شکستگی مفصل لگن آیا می دانید شکستگی مفصل لگن، می تواند آسیب های جدی بر، اعصاب ناحیه ی لگنی وارد کند و سبب فلج شدن فرد شود؟ با مطالعه ی این مقاله انواع شکستگی مفصل لگن و عوارض ناشی از آن را بشناسید. به طور معمول  با فشار ناشی از، ضربه ی وارد شده به […]

read more »