آرشیو روزانه: اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸

آرتریت هموفیلی زانو

آرتریت یا التهاب مفاصل بزرگ شدن مفاصل و ایجاد تورم که اصولا به دلیل افزایش مایع بین مفصلی ایجاد می شود. مفصل نیز قسمتی است که دو استخوان توسط غضضروف بر روی یکدیگر قرار دارند و می توانند حرکت کنند. به التهابی که از یک یا چند مفصل ایجاد می شود ، آرتریت گفته می […]

read more »