مشاهده این تصاویر برای افرادی که دارای مشکلات قلبی می باشند و افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود .
تصاویر جراحی ساق پا توسط دکتر پویان علوی نژاد

فیلم جراحی ساق پا