مشاهده این تصاویر برای افرادی که دارای مشکلات قلبی می باشند و افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود .
تصاویر جراحی آرنج توسط دکتر پویان علوی نژاد

 

فیلم های جراحی مفصل آرنچ