مشاهده این تصاویر برای افرادی که دارای مشکلات قلبی می باشند و افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود .
تصاویر و ویدیوهای جراحی نقاط مختلفی از بدن توسط دکتر پویان علوی نژاد