مشاهده این تصاویر برای افرادی که دارای مشکلات قلبی می باشند و افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود .
تصاویر تعویض مفصل زانو توسط دکتر پوسان علوی نژاد