مشاهده این تصاویر برای افرادی که دارای مشکلات قلبی می باشند و افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود .
تصاویر جراحی تروماي ساق پا به دلیل اصابت گلوله توسط دکتر پوسان علوی نژاد